Winter sleep (hibernation) offers hibernating species the possibility to survive harsh environmental conditions, such as periods of low food availability or periods of extreme low temperatures. Hibernators lower their body temperature, breathing- and heart rate and metabolism during hibernation from days to weeks to even months. Interestingly, hibernators possess protective mechanisms that allows them to withstand or repair organ damage that occurred during hibernation, whereas non-hibernators do not possess such protective mechanisms. The therapeutic mimicry of such a protective mechanisms may offer potential for new disease therapy within the coming years.

Dr. Halmar Bouma, an internist acute medicines at the University Medical Center Groningen (UMCG), believes that the mechanisms of hibernation offer a huge therapeutic potential for sepsis patients. Sepsis is a disease in which an infection triggers an adverse immune response that can lead to multi-organ failure. The infection can be treated, however, there is no treatment available that prevents the development of the concurrent organ failure. Dr. Bouma is investigating a new hibernation drug that can prevent organ damage, it shows great potential in preclinical studies and he expects that this drug holds promise in clinical application.

Interested? You can watch the interview with Dr. Bouma on the following URL, please note that the language in this video is Dutch.

Winterslaap medicijn voor sepsis patiënten

Door winterslaap zijn sommige dieren in staat om moeilijke periodes te overbruggen van extreem lage temperatuur of periodes met weinig voedsel. Gedurende winterslaap, verlagen deze dieren hun lichaamstemperatuur, ademhaling, hartslag en metabolisme . De periode van winterslaap varieert van enkele dagen tot zelfs maanden. Een interessante bevinding is dat winterslapers beschermd zijn tegen orgaanschade die optreedt tijdens winterslaap. Deze winterslaapmechanismen voorkomen of repareren de opgedane schade. De mogelijkheid om deze mechanismen te activeren in niet-winterslapers, biedt perspectief voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor mensen in de komende jaren.

Dr. Hjalmar Bouma, internist acute geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), denkt dat winterslaap-mechanismen een grote rol kan spelen bij de toekomstige behandeling van sepsis patiënten. Sepsis is een ziekte waarbij met een infectie een immuunreactie initieert die uiteindelijk kan leiden tot orgaanfalen. De infectie kan behandeld worden, maar er is momenteel geen behandeling tegen orgaanfalen beschikbaar. Dr. Bouma onderzoekt momenteel een “winterslaap-medicijn” die orgaanschade kan voorkomen. Dit nieuwe geneesmiddel toont erg veel potentie in preklinische studies en hij verwacht dat dit medicijn veelbelovend is voor klinische toepassing.

Geïnteresseerd? Je kunt het hele interview met Dr. Bouma bekijken via de volgende URL vanaf minuut 12.

References

https://www.npostart.nl/atlas/09-02-2022/VPWON_1335374 (from minute 12 in Dutch)