Samenwerking Sulfateq en UMCG erkent met een Industrial Doctorates subsidie

Afgelopen augustus 2018 is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Industrial Doctorate beurs toegekend aan een samenwerkingsproject tussen Sulfateq B.V. en de groep van Prof. Henning van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De beurs stelt Sulfateq en het UMCG in staat de precieze werking van een nieuwe klasse geneesmiddelen te ontrafelen, en zijn toepassing in verschillende ziektebeelden te testen. De beurs subsidieert een werknemer van Sulfateq voor een periode van 4 jaar en stelt deze in staat om promotieonderzoek te verrichten binnen zowel het bedrijf als de kennisinstelling. Met de verworven beurs willen Sulfateq en het UMCG een nieuw geneesmiddel tegen acute nierschade van de preklinische naar de klinische fase brengen.

Samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven loont

Het verleende Industrial Doctorate is de enige toekenning in Groningen, en vormt daarmee een waardering voor de al jaren goede relatie tussen Sulfateq en de groep van Henning. De subsidie is erop gericht om de samenwerking tussen kennisinstellingen en MKB’s te bevorderen om daarmee de implementatie van kennis te vergroten. Het samenbrengen van de praktische instelling van mensen werkzaam in het MKB met de wetenschappelijke kennis binnen de Universiteit leidt tot praktisch toepasbaar producten die gezekerd zijn door grondige kennis. Het programma selecteert de juiste mensen uit het bedrijfsleven die hiertoe in staat zijn, om daarmee de wetenschappelijk kennis te vergroten en een promotie voor de betrokkene mogelijk te maken.

Genoemde samenwerking tussen Sulfateq en UMCG heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe klasse van veelbelovende geneesmiddelen. De ontwikkeling hiervan is een veelzijdige en kennisintensieve reis, die vele kanten kent. Sulfateq levert hierbij onmisbare kennis, waaronder de productie van het geneesmiddel, en gegevens omtrent de veiligheid van zijn toepassing in dier en mens, het z.g. toxiciteitsonderzoek. Geneesmiddelontwikkeling is risicovol. Wanneer een geneesmiddel op een onderdeel niet voldoet, is het vaak terug naar af. De slaagkans is daarom laag. Het is dan ook bijzonder dat het samenwerkingsverband erin geslaagd is zo’n hele reis af te leggen, van een gedachte naar bruikbare producten die nu in de dieren worden getest.

Winterslaap als basis voor medicijnontwikkeling

Sulfateq en de onderzoeksgroep van Henning kennen sinds 2011 een intensieve samenwerking. Henning is gefascineerd door winterslaap en met name de mechanismen die winterslapers beschermen tegen schade. Tijdens de winterslaap worden dieren erg koud (zo’n 4°C), maar warmen elke 1-2 weken weer eventjes helemaal op. Henning ontdekte een mechanisme waarmee de winterslaper zich beschermt tegen deze snelle temperatuurwisseling. In samenwerking met Sulfateq werden stoffen ontwikkeld die dit mechanisme aanzetten, en deze blijken ook in mensencellen te werken. Daarmee heeft Sulfateq een potentieel geneesmiddel in handen dat mensen kan beschermen in slechte tijden hebben, b.v. bij ziektes als diabetes en COPD of een moeilijke situatie zoals een langdurige operatie of groot ongeluk.

Er is thans een portfolio van stoffen opgebouwd die verder ontwikkeld kunnen worden als geneesmiddel. Als eerste wordt de meest werkzame stof ontwikkeld om acute nierschade te voorkomen tijdens hartchirurgie. Momenteel is er geen therapie of medicijnen beschikbaar voor de bescherming tegen acute nierschade tijdens grote operaties. Door middel van de SUL-138 stof is het mogelijk om mensen tijdens een acute aandoening, zoals sepsis (bloedvergiftiging), of een operatie tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Het lichaam is dan, net als bij dieren in een winterslaap, in een ruststand waardoor de stofwisseling langzamer is. Hierdoor kan de schade aan organen mogelijk worden voorkomen.

Click here to read the English version of this post

Industrial Grant for UMCG and Sulfateq

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via Dr. Guido Krenning: g.krenning@sulfateqbv.nl